استارت پروژه 4 ساله فائو برای احیای دریاچه ارومیه
 

 
گسترش همکاری‌ نفتی
تهران – بوداپست4
حرکت اتوبوس های برقی مجاری
 در جاده های ایران9
کاهش قاچاق پوشاک با اجرایی شدن سامانه شناسه کالا 11

 
http://tafahomnews.com/?News_Id=56699